Kamu Personel Seçme Sınavı A Grubu (ALAN BİLGİSİ) 2. gün

Anasayfa / Duyurular / SINAV TAKVİMLERİ


2019-Sınav Tarihi 21.07.2019
Başvuru Tarihleri 03.05.2019 - 15.05.2019
Geç Başvuru Günü 28.05.2019
Sonuç Açıklama Tarihi 29.08.2019

 

 

KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavı

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir. 

 

KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra B grubu kadrolar için ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu hazırlanır. Bu kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B grubu kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alır. Adaylar, tercih kılavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini İnternet aracılığıyla yaparlar. Tercihlerin hangi tarihler arasında nasıl yapılacağı ÖSYM’nin internet adresinden adaylara duyurulur. Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaydan yerleştirme ücreti alınmaz.

KPSS-A grup kadroları ise, ilgili kurumun belirlediği puan türü cinsinden sıralanan adaylar arasından seçim yapılarak yerleştirilmektedir. Bu kapsamda genel kültür ve genel yetenek testlerine ek olarak hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, istatistik, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler ve çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testleri de adayların ilgi duydukları alanlara yönelik olarak gerçekleştirilmektedir. İlgili testlerin içerikleri ise, aşağıdaki gibidir.