KPSS A Grubu Kadrolar Nelerdir ?

Anasayfa / Kurslar / KPSS - A Kursları
KPSS A Grubu  Kadrolar Nelerdir ?


NOT: Meslekleri sıralama konusunda tereddüt yaşadık. En nihayetinde bakanlıklar ve bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşları şeklinde sınıflandırdık. Örneğin Hazine Müsteşarlığı, Başbakanlığın bağlı kuruluşudur. Bu nedenle hazine uzman yardımcılığı gibi Hazine Müsteşarlığında yer alan kpss a grubu meslekleri Başbakanlık başlığı altında sıralanmıştır.
 

ULUSLARARASI İKTİSAT'TA ADAYLARIN BİLMESİ GEREKENLER

 

AB Uzman Yardımcılığı: AB Uzman Yardımcılığı bütün bakanlıklarda bulunduğu için her bakanlığın altına yazmak yerine ayrı yazmayı tercih ettik.

 

Adalet Bakanlığı

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri Stajyer Kontrolörlüğü

İdari Yargı Hakimliği

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Aile ve Sosyal Politikalar Uzman Yardımcılığı

Aile ve Sosyal Politikalar Denetçi Yardımcılığı

Başbakanlık

Basın Yayın Enformasyon Uzman Yardımcılığı

Başbakanlık Uzman Yardımcılığı

Başbakanlık Müfettiş Yardımcılığı

BDDK

Bankacılık Uzman Yardımcılığı

Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcılığı

BDDK Uzman Yardımcılığı

Diyanet İşleri Başkanlığı

Diyanet İşleri Başkanlığı Müfettiş Yardımcılığı

Diyanet İşleri Başkanlığı Uzman Yardımcılığı
Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcılığı

 

Hazine Müsteşarlığı

Hazine Uzman Yardımcılığı

Stajyer Hazine Kontrolörlüğü

Sigorta Denetleme Uzman Yardımcılığı

Sigorta Denetleme Aktüer Yardımcılığı

Merkezi Finans ve İhale Birimi Uzmanlığı

TMSF

TMSF Denetçi Yardımcılığı

TMSF Fon Uzman Yardımcılığı

Vakıflar Genel Müdürlüğü

Vakıflar Müfettiş Yardımcılığı

Vakıf Uzman Yardımcılığı

Diğer

Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman Yardımcılığı

İnsan Hakları Kurumu Uzman Yardımcılığı

MGK Uzman Yardımcılığı

SPK Uzman Yardımcılığı

TİKA Uzman Yardımcılığı

Türk Akreditasyon Kurumu Akreditasyon Uzman Yardımcılığı

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Uzman Yardımcılığı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcılığı

Belediyeler

Belediye Müfettiş Yardımcılığı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcılığı

TÜBİTAK Uzman Yardımcılığı

KOSGEB

KOSGEB Kobi Uzman Yardımcılığı

KOSGEB Müfettiş Yardımcılığı
 

BORÇLAR HUKUKU'NDA ADAYLARIN BİLMESİ GEREKENLER

 

TPE

Patent Uzman Yardımcılığı

Marka Uzman Yardımcılığı

TSE

TSE Uzman Yardımcılığı

TSE Denetçi Yardımcılığı
 

 

BTK

BTK Bilişim Uzman Yardımcılığı

BTK Teknik Uzman Yardımcılığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcılığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

İş Müfettiş Yardımcılığı

Devlet Personel Uzman Yardımcılığı (DPB)

İŞKUR İstihdam Uzman Yardımcılığı (İŞKUR)

SGK

SGK Müfettiş Yardımcılığı

Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı

SGK Uzman Yardımcılığı

Dış İşleri Bakanlığı

Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu

Aday Meslek Memurluğu

Dışişleri Uzman Yardımcılığı

Ekonomi Bakanlığı

Ekonomi Bakanlığı Ürün Denetmen Yardımcılığı

Dış Ticaret Uzman Yardımcılığı

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı

Enerji Uzman Yardımcılığı

EPDK Uzman Yardımcılığı

MTA Müfettiş Yardımcılığı

TEİAŞ Müfettiş Yardımcılığı

Gençlik ve Spor Bakanlığı

Gençlik ve Spor Uzman Yardımcılığı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı

Spor Hizmetleri Uzman Yardımcılığı

Kredi ve Yurt Hizmetleri Uzman Yardımcılığı (KYK)

KYK Müfettiş Yardımcılığı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı

Et ve Süt Kurumu Müfettiş Yardımcılığı

Tarım Kredi Kooperatifleri Müfettiş Yardımcılığı

Toprak Mahsulleri Ofisi Müfettiş Yardımcılığı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcılığı

Gümrük ve Ticaret Denetmen Yardımcılığı

Gümrük ve Ticaret Müfettiş Yardımcılığı

Rekabet Uzman Yardımcılığı (Rekabet Kurumu)

İçişleri Bakanlığı

Dernekler Denetçi Yardımcılığı

Göç Uzman Yardımcılığı

İçişleri Uzman Yardımcılığı

İl Göç Uzman Yardımcılığı

İl Planlama Uzman Yardımcılığı

Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Uzman Yardımcılığı

Kaymakam Adaylığı

Mahalli İdareler Stajyer Kontrolörlüğü

İller Bankası

İller Bankası Teknik Uzman Yardımcılığı

İller Bankası Müfettiş Yardımcılığı

Kalkınma Bakanlığı

Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzman Yardımcılığı
 

MUHASEBE'DE ADAYLARIN BİLMESİ GEREKENLER

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Kültür ve Turizm Uzman Yardımcılığı

Kültür ve Turizm Müfettiş Yardımcılığı

Stajyer Kontrolörlük

Yazma Eser Uzman Yardımcılığı

Maliye Bakanlığı

Defterdarlık Uzman Yardımcılığı

Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı

Maliye Uzman Yardımcılığı

Vergi Müfettiş Yardımcılığı

Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı (GİB)

Gelir Uzman Yardımcılığı (GİB)

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Uzman Yardımcılığı (KGK)

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcılığı (ÖİB)

Kamu İhale Uzman Yardımcılığı (KİK)

Merkez Bankası

Uzman Yardımcılığı

Araştırmacı

Milli Eğitim Bakanlığı

Milli Eğitim Uzman Yardımcılığı

Milli Eğitim Denetçi Yardımcılığı

Milli Savunma Bakanlığı

Savunma Sanayi Uzman Yardımcılığı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcılığı

Orman Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı

DSİ Müfettiş Yardımcılığı

Sağlık Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı Denetçi Yardımcılığı

Sayıştay Başkanlığı

Sayıştay Denetçi Yardımcılığı

TBMM

Kamu Denetçiliği Uzman Yardımcılığı

RTÜK Uzman Yardımcılığı

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Denizcilik Uzman Yardımcılığı

Havacılık Ve Uzay Teknolojileri Uzman Yardımcılığı

Stajyer Hava Trafik Kontrolörlüğü

TCDD Müfettiş Yardımcılığı

Ulaştırma Ve Haberleşme Uzman Yardımcılığı

Diğer KPSS A Grubu Meslekleri

Kamu Bankaları Müfettiş Yardımcılığı, Uzman Yardımcılığı

ÖSYM Uzman Yardımcılığı

Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcılığı

Şeker Kurumu Uzman Yardımcılığı

TÜİK Uzman Yardımcılığı

YÖK Uzman Yardımcılığı