Eğitim Bilimleri Hakkında Merak Edilen Herşeye Detaya Tıklayarak Ulaşabilirsiniz.

Anasayfa / Kurslar / KPSS Öğretmenlik
Eğitim Bilimleri Hakkında Merak Edilen Herşeye Detaya Tıklayarak Ulaşabilirsiniz.


Eğitim Bilimleri Hangi Bilimleri Kapsar?

Eğitim, bireyde oluşturulmak istenen kalıcı izli davranış değişikliği sürecidir. Öğretim ise bu eğitim işinin ”formal’ (sistemli/düzenli) ‘ya da ”informal’ (sistemsiz)’ şekilde icra edilme işidir. Öğretim süreci boyunca öğrencilerin eğitim disiplinini alması amacıyla ortaya konan bilim toplamlarına eğitim bilimleri denmektedir.

Bu bilimler;

 

  • Gelişim Psikolojisi
  • Ölçme ve Değerlendirme
  • Eğitim Psikolojisi
  • Okul Yönetimi
  • Öğretim İlke ve Yöntemleri
  • Eğitim Felsefesi olarak sayılabilir.

Türkiye’de kullanılan genel Eğitim eğilimleri

Türkiye’de cumhuriyetin ilanı sonrası 1921 Teşkilat-ı Esasiye kanunlarınca eğitim Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile devlet kontrolüne geçmiştir. Hal böyle olunca Türk Milli Eğitim Bakanlığı kendi iç tüzüğünde, çöken devletin ardından ülkenin yeniden kalkınmasını sağlamak amacıyla eğitime büyük önem gösterir. Eğitimin sistematikleşmesi amacıyla Türk insanına uygun eğitim modelinin tespiti amacıyla Amerika Birleşik Devletlerinden Yapılandırmacı Eğitim Felsefesini benimsemiş eğitimci John Dewey getirilir.

Dedetürk eğitim sistemini, ihtiyaca yönelik olarak düzenlemeyi teklif ederek Halk Evlerinin kurulmasına ve eğitimin yaygınlaşmasına olanak sağlar. Dewey’in ortaya koyduğu eğitim felsefesine göre milli eğitimin yetiştirmesini beklediği öğrenci tipi: Yapılandırmacı, Bütünsel, Süreç Odaklı, öğretmen rehber öğrenci merkezli, günlük hayatla iç içe, problem çözme kabiliyetine sahip, girişimci bireyler olacaktır. 1950’li yıllara; Köy Enstitülerinin kapatılmasına kadar Eğitim Bilimlerinde Türkiye’nin tercihi yukarıda sayılan felsefelerin uygulanışı ile gerçekleşmiştir.

KPSS’de Eğitim Bilimleri

1999 yılından bu yana uygulanan, kamu kurumlarında memur, öğretmen olmak isteyen kimselerin girmekle yükümlü olduğu bir sınav olan KPSS(Kamu Personeli Seçme Sınavı) adaylara bazı derslerden sorular sormaktadır 4B olarak adlandırılan öğretmenlik mesleğini icra edecek adaylar, ülkenin belirli merkezi yerlerinde girebildikleri KPSS Genel Yetenek Genel Kültür & Eğitim Bilimleri ve Öğretmenlik Alan Bilgi Testi (ÖABT) ‘ye sınavlarında Türkçe Matematik gibi temel derslerin yanında yazımızda sunduğumuz Eğitim Bilimleri derslerinden de 80 soru ile sorumludur. Eğitim Bilimleri 80 soruda birbirine yakın ve çeldirici şıklar ile adaylarca zor kabul edilmektedir.

Sonuç

Eğitim bilimleri evrenseldir. Tüm dünyada kabul görmüş ve eğitimi düzenleme işlevi olan disipline verilen addır. Eğitim Bilimleri ülkemizde önemli bir yer tutar, kamu görevlileri eğitim bilimlerinin içeriğinden sorumludur.